NTN SC6A30ZZ

NTN SC6A30ZZ

NTN SC6A30ZZ Product 6x13x5 Tamaño (MM) NTN Marca Brochures , Deep Groove Ball Bearings SC6A30ZZ Bearing number Manufacturing Service . Get Your Free.

Bearing number SC6A30ZZ
Tamaño (MM) 6x13x5
Marca NTN
Apertura (MM) 6,000
Diámetro (MM) 13,000
Anchura (MM) 5,000
d 6,000 mm
D 13,000 mm
B 5,000 mm
C 5,000 mm